Doelgroep VNG Vrijwilligerspolis

Vrijwilliger:

Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenwerking waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Verzekeringsgebied:

Verzekeringsgebied is Nederland. Incidentele grensoverschrijdende activiteiten voor vrijwilligers vallen binnen het verzekeringsgebied (excl.rampenbestrijding).

Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente zijn altijd verzekerd:

Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen in een andere gemeente zijn verzekerd op de polis van de woongemeente. In die gevallen waarin de gemeente ook is verzekerd voor de vrijwilligersactiviteiten, of de organisatie waarvoor de activiteiten worden verricht, een eigen vrijwilligersverzekering heeft waarop de schade van de vrijwilliger is verzekerd, zal de vrijwilliger via de "werk"gemeente of de vrijwilligersorganisatie verzekerd zijn. Aldus valt een vrijwilliger uit een verzekerde gemeente nooit tussen wal en schip. Vrijwilligers uit een onverzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen voor een organisatie uit een verzekerde gemeeente, zijn verzekerd. De gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar hebben een vrijwilligersverzekering.

De complete tekst van de VNG polisvoorwaarden is hier te downloaden.