Scholen info

Aan de scholen / groepen:
De 37e Avondvierdaagse is van 4 t/m 7 juni 2024

Uit ervaring weten we, dat niet iedere avond dezelfde mensen meelopen als begeleider(ouders wisselen elkaar af). Daarom heeft de avondvierdaagse sinds vorig jaar de beschikking over een SMS-dienst, waarbij een ieder zich aan kan melden en in geval van calamiteiten, de juiste info ontvangt.
De info m.b.t. hoe te handelen bij onweer staat inmiddels op onze website, onder “Vragen”.
Het (Digitale) inschrijfformulier (mailen of uitdraaien), dient uiterlijk in de week voorafgaande aan de avondvierdaagse ingeleverd te worden bij:
Als de inschrijving binnen is, krijgt u de startnummers per mail toegestuurd en liggen de startkaarten de 1e dag om 17.45 uur klaar op het startbureau.


mevr. L. v.d. Meij, Anemonenstraat 1 te Duiven.
0316-261370 / 06-83377012
Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden 

De routeboekjes ontvangt u bij de inschrijving.
De kosten bedragen: 

bij voorinschrijving € 5,00
bij de start € 6,00
zonder herinnering € 2,50 (zowel bij de start      als bij voorinschrijving)

In dit bedrag zijn tevens begrepen de kosten van de WA-verzekering van deelnemers.

Calamiteiten:
In geval van calamiteiten worden de deelnemers, die zich voor het SMS-alert hebben aan gemeld en de vrijwilligers hiervan op de hoogte gebracht.
We maken u er nog op attent, dat ook de begeleiders, als wandelaar (zonder herinnering) dienen te worden ingeschreven.
Dit met het oog op de verzekering die tijdens de avondvierdaagse door de KWBN voor de deelnemers wordt afgesloten.