Moeten begeleiders ook inschrijven?

Ook begeleiders, die mee lopen dienen zich in te schrijven. Doordat zij zich inschrijven ( € 2,50 zonder herinnering) zijn zij tijdens de avondvierdaagse ook verzekerd.

Vaak is het zo, dat ouders elkaar afwisselen met meelopen. Dat is ook geen probleem, als er per  ouderpaar, maar 1 maal ingeschreven is.
De organisatie heeft gemerkt, dat veel ouders het ook gewoon leuk vinden om mee te lopen en kan zich dan ook niet voorstellen dat het bedrag van  € 2,50 bezwaarlijk is.