Privacy statement
Wie zijn wij?
Stichting Avondvierdaagse Duiven, Groessen en Loo is een stichting gevestigd in Duiven. Wij vinden de persoonlijke levenssfeer van onze wandelaars, vrijwilligers, sponsoren, bezoekers, opdrachtgevers en geïnteresseerde erg belangrijk. Dit geldt dus ook voor bezoekers van de website. Daarom gaat Stichting Avondvierdaagse Duiven, Groessen en Loo zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw persoonsgegevens vanaf het moment, dat u deze invult op de website bij het contactformulier en eventueel registratie- en aanmeldformulieren voor de jaarlijkse avondvierdaagse, die door Stichting Avondvierdaagse Duiven, Groessen en Loo wordt georganiseerd.

Daarnaast presenteren wij persoonsgegevens van onze bestuursleden op de website en slaan wij een pasfoto, naam, e-mail en telefoonnummer op van onze vrijwilligers op een afgesloten gedeelte die door onze vrijwilligers te benaderen zijn via een wachtwoord.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Meer specifiek verwerken wij uw persoonsgegevens bij:

- Informatie verzoeken via het contactformulier;
- Aanmelden voor de jaarlijkse avondvierdaagse;
- Aanvragen voor inzet van onze vrijwilligers;
- Presenteren van bestuursleden en vrijwilligers.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
U bent zelfverantwoordelijk voor juistheid van de gegevens die u verstrekt. Tevens bent u ook verantwoordelijk voor het up-to-date houden van deze gegevens bij wijzigingen.
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:
- Naam;
- Emailadres;
- Pasfoto;
- Telefoonnummer;
- Functie binnen de stichting;
- De vrije velden die u zelf invult.


Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw gegevens verwijderen wij als u geen functie meer bekleedt binnen de stichting, geen deel meer uitmaakt van het bestuur en/of vrijwilliger bent. De gegevens, die u heeft ingevuld voor deelname avondvierdaagse zullen binnen drie jaar naar het aanmelden worden verwijderd.
De gegevens, die u verstrekt heeft om een inzet van onze vrijwilligers aan te vragen, zullen drie jaar na de laatste inzet worden verwijderd.

Rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door Stichting Avondvierdaagse Duiven, Groessen en Loo worden verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Stichting Avondvierdaagse Duiven, Groessen en Loo behandelt uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst van een dergelijk verzoek.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan secretaris@avduiven.nl.

Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop Stichting Avondvierdaagse Duiven, Groessen en Loo omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Heeft u na het lezen van dit privacy statement nog vragen neemt u dan contact op met onze privacy officer via secretaris@avduiven.nl.

Kwetsbaarheden
Mocht u een kwetsbaarheid ontdekken in onze systemen help ons dan deze op te lossen. Voor het melden van kwetsbaarheden kunt u contact opnemen via secretaris@avduiven.nl.

Gebruik van cookies
Stichting Avondvierdaagse Duiven, Groessen en Loo maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt of in de sessie van uw browser staat. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden.
Verder kunnen cookies worden gebruikt om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kunnen wij onze website nader optimaliseren voor bezoekers.

Wijzigingen
Stichting Avondvierdaagse Duiven, Groessen en Loo behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. De meest actuele privacy statement is te vinden op www.avduiven.nl.
Wij adviseren u regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Stichting Avondvierdaagse Duiven, Groessen en Loo een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.