Samenstelling bestuur AVDuiven

Nederland kent één wandelbond, namelijk de KWBN, 

In Duiven is de organisatie inmiddels ondergebracht in de "Stichting Avondvierdaagse Duiven, Groessen en Loo",
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 9212736

Gert-Jan Kooistra, voorzitter
voorzitter@avduiven.nl

Leni van der Meij, penningmeester
penningmeester@avduiven.nl

Marco Driessen, secretaris
secretaris@avduiven.nl