Samenstelling bestuur AVDuiven

Nederland kent twee grote wandelbonden: de KNBLO ( bekend van de Nijmeegse vierdaagse) en de Nederlandse Wandel Bond. Deze laatste is weer onderverdeeld in provinciale bonden.

De Gelderse Wandel Bond is er een van en onder de vlag van deze bond wordt de avondvierdaagse georganiseerd.

Daarvoor kent men een "plaatselijke regelings commissie", (PRC) die de organisatie op zich neemt.

In Duiven is de PRC inmiddels ondergebracht in de "Stichting Avondvierdaagse Duiven, Groessen en Loo",
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 9212736

Gert-Jan Kooistra, voorzitter
voorzitter@avduiven.nl

Leni van der Meij, penningmeester
penningmeester@avduiven.nl

Henny Erdhuizen, secretaris
secretaris@avduiven.nl