Disclamer
De op deze website getoonde informatie wordt door AV Duiven met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. AV Duiven verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door AV Duiven worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

AV Duiven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. AV Duiven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van AV Duiven opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel AV Duiven alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is AV Duiven niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door AV Duiven worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel AV Duiven uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door AV Duiven worden onderhouden wordt afgewezen.